Hayırlı bir gün – 19-03-2018

“Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah’ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı on iki olup, bunlardan dördü haram aylarıdır. İşte bu doğru hesaptır. O aylar içinde (Allah’ın koyduğu yasağı çiğneyerek) kendinize zulmetmeyin…”

Tevbe Suresi, 36.


“Ey Rabbim! Bize Receb’i ve Şa’ban’ı mübârek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)(İbn Hanbel, I,259)


“Allah her şeyi görür, görür ama onun güzel huylarından birisi de, günahları ve ayıpları örtmektir. Ancak, haddi aşanın yaptığını ortaya kor. Onu rezil eder.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî:22100

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Ey Allah’ım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, bizi affet. Allah’ım! bu dünyada sâlih ve sâdık kullarınla kalben beraber olabilme­mizi, âhirette de sevdiğin kullarınla haşrolunmayı cümlemize nasip ve müyesser eyle. Bizleri Sana yaklaştıracak her vesîleyi lâyıkıyla değerlendirebilen, basîret, firâset ve gayret ehli kullarından kıl. Allah’ım!, bizlere mârifet ve muhabbetine vâsıl olan kullarının muhabbetini nasîb eyle. İslâm’ı hayatımızın her safhasına neşredebilmeyi, Fahr-i Kâinat -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in yaşadığı şekliyle zühd, takvâ ve ihsan şuurundan hisseyâb olabilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eyle. Âmin… Ya Rabbe’l-âlemin.

Paylaşabilirsiniz...