Hayırlı bir gün – 19-09-2022

Bismillâhirrahmânirrahîm

“ Bizim uğrumuzda gayret gösterip mücâhede edenlere elbette (muvaffakıyet) yollarımızı gösteririz…”

(Ankebût Suresi, 69.)

“ Sizden birinizin Allah yolunda çalışıp gayret sarfetmesi, evinde oturup yetmiş sene namaz kılmasından daha faziletlidir. Allah’ın sizi bağışlamasını ve cennete koymasını istemez misiniz? O halde Allah yolunda hizmet ediniz. Kim devenin sağılacağı bir vakit kadar Allah yolunda hizmet ederse, cennet ona vacip olur.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) Sünen-i Tirmizî, hadis no: 1650

“İster yavaş gitsin, ister acele edip koşsun, arayan elbette aradığını bulur. Ey Hak yoluna düşen kişi, isteğine iki elinle sarıl! Çünkü istek, iyi bir kılavuzdur. Topal da olsan, sakat da olsan, uyuklasan, hattâ kusurlu da olsan, yine O’nun yolunda ol, O’na doğru sürün, O’nu, yâni Allâh’ı ara! Allah yolunda sürüne sürüne çevgen önündeki bir top gibi O’na doğru koş! Bâzen söz söyleyerek, bâzen susarak, bâzen koklayarak her taraftan O Hakîkat Pâdişâhı’nın feyz kokusunu almaya çalış!”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahiru’l-Mevlevi, Şerhi 8692-93-94-95

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle, Ey Mevlam; uzun arzulara takılarak nefsi boş şeylerle uğraşan; damarlarının atmayışından bedeni gaflet içinde bulunan; nimetlerinin çokluğundan kalbi azmış olan; döneceği yer (ahiret) hakkındaki düşüncesi pek sığ olan; arzularına yenik düşmüş; tutkularına uyarak azmış; dünyanın sultası altına girmiş; ölümün gölgesini üzerinde hissetmiş; günahları çok olan; hatalarını itiraf eden; Senden başka Rabbi, Senin dışında velisi olmayan ve kendisini Senden kurtaracak biri bulunmadığının, Senden ancak Sana kaçabileceyiğinin bilincinde olan biri olarak Senden rahmetini dileniyoruz. Sana kaçıyor, Senden korkuyor, Senden medet bekliyor, Seni çağırıyor, Sana sığınıyor, Sana güveniyor, Senden yardım istiyor, Sana inanıyor, Seni vekil ediniyor ve Senin lütf-u keremine itimad ediyoruz. Bizleri yolundan ayırma ve Senin yolunda çalışıp gayret gösterenlerden eyle. Âmin ya Rabbe’l-âlemin.

Paylaşabilirsiniz...