Hayırlı bir gün – 19-09-2023

Bismillâhirrahmânirrahîm

“ Onlar cehennemde, «Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar ki dünyada iken işlemekte olduğumuzdan başka ameller, sâlih ameller işleyelim!» diye bağrışırlar. (Onlara şöyle denilir:) «Sizi, düşünüp öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Öyle ise tadın azâbı. Çünkü zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.”

Fâtır Suresi, 37.


“ Allâh’a yemin ederim ki, sizler için fakirlikten korkmuyorum. Fakat ben, sizden öncekilerin önüne serildiği gibi dünyanın sizin de önünüze serilmesinden, onların dünya için yarıştıkları gibi sizin de yarışa girmenizden, dünyanın onları helâk ettiği gibi sizi de helâk etmesinden korkuyorum.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Buhârî, Rikâk, 7; Müslim, Zühd, 6)


“ Bu fânî dünya pazarında, sermaye altındır. Öteki dünyanın sermayesi ise ilâhî aşktır. Ağlayan iki gözdür. Elinde parası olmadan pazara gidenin ömrü boşuna geçer. Pazardan eli boş döner.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 21243-44

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Ölümü bizim için mutluluk vesilesi kıl, ondan ürküp korkmayalım. Onu bizim için bedbahtlık ve zillet vesilesi kılma. Onu bizim için mağfiretine açılan bir kapı, rahmetine ulaştıran bir anahtar kıl. Bizi, doğru yoldan sapmayan hidayet ehli, gönüllü olarak itaat edenler ve günah işlemeyen, günahlarında ısrar etmeyen tövbekârlar olarak öldür, Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...