Hayırlı bir gün – 20-01-2024

Bismillâhirrahmânirrahîm

“Servet ve oğullar, dünya hayatının süsüdür; kalıcı olan iyi davranışlar ise rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha lâyıktır.”

Kehf Suresi, 46.

“İnsan ölünce şu üçü dışında bütün amellerinin sevabı kesilir: Sadaka-i câriye yani faydası kalıcı hayır, kendisinden istifade edilen ilim ve arkasından dua eden hayırlı evlât.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Müslim, Vasiyyet, 14.)

“…Ey ilâhi; infak ve tasadduk edenleri doyur, verdikleri her dirheme bedel, kendilerine yüz binlercesini ihsân et. İlâhi; hasislere de dünyada ziyân üstüne ziyandan başka bir şey verme”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 2228-29

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve onun tertemiz Ehl-i Beytine salât ve selâm eyle. Allah’ım! Sen kimsesizlerin sahibi, mazlumların sığınağısın, bizlere rahmetinle muamele eyle. Sen bizim Mevla’mızsın, zalimlere karşı bize yardım eyle. Allah’ım! Evlerinden yurtlarından kovulan, öz vatanlarında garip kalan mazlum bütün Müslümanlara kurtuluş nasip eyle. Mazlumların umudu, gariplerin yurdu cennet vatanımızı ve aziz milletimizi her türlü tehlikeden koru Allah’ım! Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...