Hayırlı bir gün – 20-04-2021

“Ey îmân edenler! Allâh’a ve âhiret gününe inanmadığı hâlde malını gösteriş için harcayan kimse gibi, başa kakmak ve incitmek sûretiyle, yaptığınız infak ve sadakalarınızı boşa çıkarmayın!”

Bakara Suresi, 264.

“ Helâl maldan verilen her bir sadakayı, Rahmân olan Allâh (kudret) eliyle alır ve kabul eder.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  (Müslim, Zekât, 63 )

“ Mademki ekiyorsun, asıl ekilecek yere ek de, birine karşı yüz bin elde et.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Mesnevi, T. Mevlevî 17652

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle.  Allah’ım! israf etmemize engel ol; rızkımızı zayi olmaktan koru; malımızı bereketlendirerek çoğalt ve ondan infak (sadaka ve zekat) ettiklerimiz hususunda iyilik etmenin yolunu göster bize. Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...