Hayırlı bir gün – 20-11-2018

“ (Rasûlüm!) De ki: Eğer Allâh’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.”

Âl-i İmrân Sûresi 31.


 “ Allah’ı Rab, İslâm’ı din, Muhammed’i peygamber olarak benimseyip onlardan râzı olan kimse imanın tadını tatmıştır.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Müslim, İmân 56.)


“ (Ey gönül) yürü, Mustafa (a.s.)”ın ruhundan meded iste; (O) ancak âlemlere rahmet olarak gelmiştir.  ”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Divan-ı Kebir Tercümesi 1974;4/52

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle.  Ey Rabbim! Senden bildiğimiz ve bilmediğimiz hayrın hem çabuk, hem geç olanını istiyoruz. Ey Rabbim, Resûl’ünün Senden istediğini istiyoruz, Resûlünün Sana sığındığı şeyden biz de Sana sığınıyoruz. Allah’ım bizim için kaza ettiğin şeyin âkibetini doğru yola ulaştır.  Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...