Hayırlı bir gün – 21-01-2019

 “İnsanlar arasında Allah’ı bırakıp da O’na ortak koşanlar vardır. Onları, Allah’ı severcesine severler. Mü’minlerin Allah’a olan sevgisi ise daha güçlü bir sevgidir.” 

Bakara Suresi, 165.

  “Allâh’ım! Beni, Sen’in muhabbetinle ve sevgisi Sen’in katında fayda verecek olan kimsenin muhabbetiyle rızıklandır. Allâh’ım! Bana ihsân ettiğin ve benim de kendilerini sevdiğim nîmetleri, Sen’in sevdiğin ve râzı olduğun amelleri işleyebilmem husûsunda bir kuvvet kıl. Allâh’ım! İstediğim hâlde bana vermediğin şeyleri de, zihnimi Sen’in sevdiğin şeylerle meşgul etmeme ve tamâmen Sen’in tâatine yönelmeme bir sebep kıl.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Tirmizî, Deavât, 73/3491)

“ Bir gönülde, dost muhabbeti şimşek gibi çakınca, bilmiş ol ki, dostun kalbinde de muhabbet vardır. Senin kalbinde muhabbet-i ilahîye iki kat olursa, şüphesiz Hakk’ın da, sana muhabbeti vardır.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Mesnevi, T. Mevlevî  12045-46

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle.  Allâh’ım! Sen’den Senin sevmeni, Senin sevdiklerinin sevgisini ve Senin sevgine bizi yaklaştıracak amellerin sevgisini dileriz. Allâh’ım!, Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e ve âline salât eyle ve o salât ile bizi bütün korkulardan ve afetlerden muhafaza eyle! Onunla bütün ihtiyaçlarımızı gider. Bizi bütün günahlardan temizle. Onunla bizi katında en yüce derecelere çıkar. Hayatta ve ölümden sonra bütün hayırlar adına en ileri hedeflere bizi ulaştır.  Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...