Hayırlı bir gün – 21-12-2011

“ Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.”

(İnşirâh Suresi, 7 – 8.)

“ Kulun Rabbine en yakın olduğu hâl, secde hâlidir. İşte bu sebeple secdede çok duâ  etmeye bakın!.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)

“ Bil ki, içi ilâhî aşk ve muhabbetle dolu olmayan insan, ne kadar zavallıdır; belki hayvandan daha aşağıdır. Zîrâ Ashâb-ı Kehf’in köpeği dahî aşk ehlini aradı, buldu, rûhânî bir safâya erişti ve o has kullarda fânî olarak cenneti kazandı.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)

Allah’ım, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve âline salat eyle, Allah’ım, tam bir içtenlikle Senden gayrisinden kopmuş, tüm varlığımızla Sana yöneldik. İşlediğimiz tüm günahlardan, geçmişteki tüm kötü işlerimizden, gönlümüzden geçen tüm kötü düşüncelerden, tekrar günaha dönme düşüncesi olmayan, bir daha hata yapmamaya azmeden biri olarak, şek ve şüpheden arınmış, halis bir tövbeyle tövbe edip Sana yöneliyoruz. Bu tövbeyi bizden kabul buyur; bizden razı ol ve bizi bu hal üzre sabit kıl. Ya erhamerrahimin, ya erhamerrahimin, ya erhamerrahimin. Âmin.

Paylaşabilirsiniz...