Hayırlı bir gün – 23-12-2020

“Onlara: İnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin, denildiği vakit “Biz hiç, sefihlerin (akılsız ve ahmak kişilerin) iman ettikleri gibi iman eder miyiz!” derler. Biliniz ki, sefihler ancak kendileridir, fakat bunu bilmezler (veya bilmezlikten gelirler). ”

Bakara Suresi, 13.

“ Doğru yolu akıllıdan öğrenin; sözüne isyân etmeyin; sonra nâdim olursunuz”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  (Süyûtî: Câmi-al Sagîr, 1. cild, s.33

“Ey seyr-u süluk pehlivan! Akıl, şehvetin zıttıdır. Bir kimse ki, şehvet esiridir, ona akıllı deme. Şehvet dilencisi olan kimsede bulunana, akıl değil, vehim de. Vehim, nakit altın gibi olan akılların kalbidir. Vehim ile aklın mahiyeti, mihenksiz meydana çıkmaz. Her ikisini de, çabucak mihenk bulunan yere götürüp tecrübe et. Akıl ile vehmin miyar ve mihengi, Kur’an ile Peygamberin halidir. Bunlara tatbik edilince, akıl mı, vehim mi olduğu meydana çıkar. Mihenk taşı, zaten kalp olanlara, “Gelin” diye meydan okur.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 14709-10-11-12

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle ve işlediğimiz küçük ve büyük suçları, içine düştüğümüz günahları, bilerek veya unutkanlıkla kendimize yaptığımız zulümleri ya da başkalarına ettiğimiz hakaretlerimizi bağışla; örtünü kaldırarak bizi rüsvay etme; düşmanlarımızı halimize sevindirme; kınayanların dilini üzerimize uzun etme; tükenmeyen şefkatin, eksikliği olmayan lütfunla bizden yadırgadığın şeylere keffaret olacak, onları bağışlatacak amellere muvaffak et bizi.  Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...