Hayırlı bir gün – 24-01-2019

 “İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir?” 

Rahmân Suresi, 60.

 “ İyilik, nefsin uygun gördüğü ve yapılmasını kalbin onayladığı şeydir. Günah ise içini tırmalayan ve başkaları sana yap diye fetvâ verse bile içinde yine de şüphe ve tereddüt uyandıran şeydir.” 

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 227-228; Dârimî, Büyû’2)

“ İyilik edene, ihsanda bulunana şükretmek, Allah’a şükretmektir. Çünkü aslında iyilik, ihsan, Allah’tan gelmektedir. İyilik duygusunu o kulun gönlüne koyan Allah’tır.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Mesnevi, T. Mevlevî  23659

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım!, huzurumuzda zulme uğrayıp da yardım etmediğimiz mazlumdan, bize yapılıp da karşılığını vermediğimiz iyilikten, özür dileyip de özrünü kabul etmediğimiz kötü iş sahibinden, bizden bir şey isteyip de veremediğimiz fakirden, boynumuzda hakkı olup da hakkını vermediğimiz inançlı hak sahibinden, ayıbına vâkıf olup da ayıbını örtmediğimiz mü’minden, bulaşıp da terketmediğimiz günahlardan dolayı mazeretimizi kabul et. Allah’ım!, bütün bunlar ve benzeri işlerimiz için, bir daha tekrarlamamıza engel olacak bir pişmanlıkla Senden özür diliyoruz. Allah’ım! Sen affedicisin, affı seversin, bizi affet!   Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...