Hayırlı bir gün – 25-09-2022

Bismillâhirrahmânirrahîm

“ İman edip de iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için çok merhametli olan Allah, (gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır.”

Meryem Suresi 96.


“ Allah bir kulu sevdi mi, Cebrâil (aleyhisselam)’e şöyle seslenir: Ben falanca kişiyi seviyorum, sen de sev!” Bunun üzerine semâda aynı şekilde nida edilir. Sonra, arz ehli arasına onun sevgisi indirilir. Allah bir kula buğzettimi, Cibril (aleyhisselam)’e seslenir: Ben falancaya buğz ediyorum. Bu şekilde semâda nida edilir. Sonra, yeryüzüne onun hakkında buğz indirilir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Tirmizî, Tefsir, Meryem, 3160.)


“ Bir gönülde, dost muhabbeti şimşek gibi çakınca, bilmiş ol ki, dostun kalbinde de muhabbet vardır. Senin kalbinde muhabbet-i ilahîye iki kat olursa, şüphesiz Hakk’ın da, sana muhabbeti vardır.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 12045-46

Allâh’ım! Sen’den Senin sevmeni, Senin sevdiklerinin sevgisini ve Senin sevgine bizi yaklaştıracak amellerin sevgisini dileriz. Allâh’ım!, Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e ve âline salât eyle ve o salât ile bizi bütün korkulardan ve afetlerden muhafaza eyle! Onunla bütün ihtiyaçlarımızı gider. Bizi bütün günahlardan temizle. Onunla bizi katında en yüce derecelere çıkar. Hayatta ve ölümden sonra bütün hayırlar adına en ileri hedeflere bizi ulaştır. Ya Rabbil Âlemin, şüphesiz Sen affedicisin, affı seversin, cömertsin; Sen bizleri affeyle  Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...