Hayırlı bir gün – 25-10-2011

 

 

“ Onlar, ne ticaret ne de alış-verişin kendilerini Allah’ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekât vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar.”

(Nur Suresi 37.)

“  Doğru, güvenilir bir tüccar kıyamet günü arşın gölgesinde bulunacak yedi zümre insanla birlikte olacaktır.”

Hz. Muhammed (s.a.v.)

“ Ey işinin üstüne çok düşen kişi! Her ne elde edersen et, o sırada bir hırsız, ummadığın ve emin olmadığın yönden gelir, elde ettiğin şeyi alır , götürür. Öyle ise sen en iyi olan bir işle oyalan da, senden en bayağı, en değersiz şeyi alıp götürsün.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)

Allah’ım! Muhammed (s.a.v.) ve âline salat eyle, Allah’ım!, üzüntü ve kederden sana sığınıyorum. Âcizlikten, tembellikten, sana iltica ediyorum. Korkaklıktan, pintilikten sana sığınıyorum. Borç altında ezilmekten ve insanların zulmüne uğramaktan sana sığınıyorum. Allah’ım, ölçülerimizi, tartılarımızı her türlü ticarî iş ve işlemlerimizi hayırlı ve bereketli eyle. Harama tevessül etmekten, kazançlarımıza haram karıştırmaktan bizleri muhafaza eyle. Kimseyi aldatmadan kazançlarımızı bereketli eyle. İsraftan, cimrilikten, acizlikten, tembellikten, ahlâksızlıktan, haddi aşmaktan, azgınlıktan sana sığınırız. Bizleri nefsine uyarak kötülük işleyenlerden eyleme. İşlerimizi bizlere kolaylaştır, güçleştirme. Ya Rab! Kazancımıza bereket ihsan eyle. Elde edeceğimiz mal ve serveti israf etmeden senin razı olacağın yerlerde kendimiz, ailemiz ve insanlık için en hayırlı şekilde değerlendirebilmeyi nasip eyle. Menkul ve gayri menkullerimizi, iş yerimizi, malımızı ve canımızı her türlü afetten, yangından, soygundan ve benzeri tehlikelerden muhafaza eyle Âmin…

Paylaşabilirsiniz...