Hayırlı bir gün – 26-11-2011

 

“Kim Allah’a güzel bir ödünç verecek olursa, Allah da onun karşılığını kat kat verir ve ayrıca onun çok değerli bir mükâfatı da vardır.”

(Hadîd Sûresi 11.)

“ Borcunu ödemekte zorluk çeken birisine mühlet veren veya borcunun bir kısmını bağışlayan kimseyi yüce Allah Cehennem ateşinden korur.”

Hz. Muhammed (s.a.v.)

“ Nerede imanın yüzüne düşürdüğü nur? Nerede dinin sana lütfettiği mutluluk, Allâh’ın lütf ve ihsan denizine daldığın halde neden elin, avucun boş? Nerede cömertlik? Irmağı gören, susuzlardan suyu esirgemez; bilhassa Cenab-ı Hakk’ın feyz deryasını gören, lütuf bulutlarına nail olan kimse, muhtaç olanlara karşı iyiliklerde bulunur, cömert olur.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)

Allâh’ım!, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve âline salat eyle. Allah’ım! Dünya ve ahirette gam ve kederden sana sığınırız. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırız. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırız. Borç altında ezilmekten ve insanların aşağılamasından sana sığınırız. Allahım! Bize helâl rızık nasib ederek haramlardan koru! Lutfunla bizi senden başkasına muhtaç etme. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...