Hayırlı bir gün – 27-02-2018

“Allah’a iman edip O’na sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf (deryası) içine daldıracak ve onları kendine doğru (giden) bir yola götürecektir.”

Nisâ Sûresi 175.


“Allah’ım, imanı bize sevdir. Kalblerimizi imanla süsle. Küfrü, fıskı ve isyânı bize çirkin göster. Bizi doğruyu bulanlardan kıl!”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)(Ahmed İbni Hanbel, Müsned, III, 424)


“ Doğruluk rengi, takva rengi, gerçek iman rengi, kullukta bulunanlarda ebedî olarak kalır.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî:25124

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle, Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyoruz. Ey Allah’ım! bizi amellerin ve ahlakın en iyisine sevk et. Bunların en iyisine Senden başka sevk eden yoktur. Bizi kötü amellerden ve kötü ahlaktan koru. Bunların kötülüklerinden ancak Sen korursun. Ey Allah’ım bize dünyada da hayır ve iyilik ver, ahirette de hayır ver ve bizi cehennem azabından muhafaza eyle. Allah’ım yeterince helalinden vererek bizi haramından koru. Lütfunla ver başkasına muhtaç etme. Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...