Hayırlı bir gün – 27-12-2011

“Ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah’a güvenirse O, ona yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur.”

(Talak Sûresi 3.)

“ Eğer siz Allâh’a gereği gibi güvenseydiniz, (Allah), kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları hâlde akşam doymuş olarak dönerler.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)

“ Cenâb-ı Hakk’ın “Herkesin rızkını veren benim, ben rızk verenlerin en hayırlısıyım.” diye buyurduğunu, hırsınız yüzünden iyiden iyiye bilmediniz mi? O Allâh ki, buğdaya bile topraktan rızk verir. Onu yetiştirirken, sen insan olarak onun kulu olduğun hâlde, yeryüzünde seni nasıl aç bırakır? Nasıl olur da, senin kendisine olan tevekkülünü görmemezlikten gelir, bitirir?”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)

Allâh’ım!, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve âline salat eyle. Ey Allâh’ım! Bizleri temiz ve helâl rızıklarla merzûk kıl ve sâlih amellere muvaffak eyle. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...