Hayırlı bir gün – 28-05-2018

“ Ey îman edenler! Siz kendinize bakın. Siz doğru yolda olduğunuz taktirde sapan kimse size zarar vermez. Hepinizin dönüşü Allah’adır. O, size yaptıklarınızı haber verecektir.”

Mâide Suresi, 105.


“ Sizden kim bir kötülük görürse gücü yetiyorsa onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin, buna da güç yetiremezse kalbiyle buğzetsin.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Müslim, Îman, 78)


“ Kendi görüşünü bırakıp kötü kişilerin görüşlerine uyma. Çünkü bu akbabalar, seni leşe çeker götürürler.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî:23894

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle, Ya Rabbi, bizim ismet perdesini yırtan, bedbahtlıklara yol açan, nimetlerimizi değiştiren, duanın icabetini önleyen, belanın inmesine sebebiyet veren, işlediğimiz bütün günahları ve yaptığımız bütün hataları bağışla.

Allah’ım!, bizi her yerde kulluğunun gereğini yapan, uluhiyyetinin dergâhında durup Sana yalvaran ve Seni daha iyi tanımakla meşgul olan kullarından eyle. Allah’ım!, Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği diliyoruz. Ya Rabbi, Hayırlı kişilerle karşılaştır, şerli kişilerden uzak eyle bizi. Münafıklardan uzak ve emin eyle, münafıklık vasıflarını bizde barındırma  Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...