Hayırlı bir gün – 28-11-2021

Bismillâhirrahmânirrahîm

“…Şunu iyi bilin ki, Allah tevbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever.”

Bakara Suresi, 222.


“ Allah temizdir, temizliği sever.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  (Tirmizî, Edeb, 41/2799

“ Beş histen ibâret beş musluğu bulunan bu beden destisini ve içindeki suyu her türlü necisten temiz bulundur.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 2713

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım! İçinde yaşadığımız dünyadaki kir ve pastan arınarak semâlara yükselen su gibi rûhumuzu ve gönlümüzü de tertemiz bir şekilde yüce huzûruna erdir. Allah’ım! Kur’an vasıtasıyla günahların ağırlığını üzerimizden indir; iyilerin güzel huylarını bize ver; bizi gece saatlerinde ve gündüzün uçlarında Senin rızanı kazanmak için onu (Kur’an’ı) ayakta tutanları izlemeye muvaffak eyle. Böylece bizi, onun temizlemesiyle tüm pisliklerden temizle; nuruyla aydınlanan ve arzulara kapılmayarak amelden geri kalmayanlardan eyle. Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...