Hayırlı bir gün – 29-09-2022

Bismillâhirrahmânirrahîm

“Onlar, ne ticaret ne de alış-verişin kendilerini Allah’ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekât vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar.”

Nur Suresi, 37.

“ Dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Tirmizî, Büyû’, 4)

“ İnsanın nurunu ve kemalini artıran lokma, helal kazanç ile elde edilmiş olandır.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 1639

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım israfa ve ihtiyaçtan fazla tüketime karşı bizi koru; bağışta bulunmak ve ifrat ve tefritten sakınıp orta bir yol izlemekle bizi düzelt; gideri gelire göre ayarlamayı bize öğret; lütfunla bizi savurganlıktan koru; rızkımızı helal yollardan ver; harcamamızı iyilik kapılarına yönelt; gurur ve kibir getirecek, zulme sürükleyecek, taşkınlığa sebep olacak malı bizden al.

Allah’ım, yoksullarla birlikteliği bize sevdir; güzel sabırla onlarla birliktelikte bize yardım et. Fani dünya malından bizi nasipsiz ettiğin şeyleri, kalıcı hazinelerinde bizim için biriktir. Dünyanın değersiz mal ve metaından bize bahşettiklerini komşuluğuna ulaşmak, yakınlığına kavuşmak ve cennete ağmak vesilesi kıl. Hiç kuşku yok, Sen büyük lütuf sahibisin; Sen cömertsin, kerem sahibisin. Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...