Hayırlı bir gün – 30-11-2021

Bismillâhirrahmânirrahîm

“…Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir”

Zümer Suresi, 53.

“Dayanılamayacak dertten, insanı helâke götürecek tâlihsizlikten, başa gelecek fenalıktan ve düşmanı sevindirecek felâketten Allah’a sığınınız.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Buhârî, Daavât 28, Kader 13; Müslim, Zikir 53)

“ Ey şerîki, nazîri bulunmayan pâk ve mukaddes Rabbimiz; bize yardım et ve kusûrumuzu bağışla. Ey rifk u merhamet sahibi Allâh(C.C.); bize rakik ve müessir sözler ilhâm et de onlarla duâ ve senin merhametini celbedelim. İlâhi; duâ da senden, icâbet de senden, eminlik de senden, mehâbet de sendendir. ”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)   Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi – 4667-68-69

Allâh’ım!, Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allâh’ım!, Sen Rabbimizsin, Senden başka ilah yok; Sana tevekkül ettik; Sen Arş-ı Azîm’in Rabbi’sin. Allah, neyi dilediyse o olmuş, olmamasını dilediği şey de olmamıştır; güç ve kuvvet, yüce ve azamet sahibi olan Allah’ındır. Ya Rabbi!, Bizi ehli tevekkül eyle, dünya ve ahirette iyilik, güzellik ver ve Cehennem azabından bizi koru! Geçmişlerimize rahmet, geleceğimize hayırlar ihsan eyle. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ve borçlu olan kardeşlerimize borçlarını ödeme kolaylığı nasip et. Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...