Hayırlı bir gün – 30-12-2011

“ Ben, insanları ve cinleri, yalnızca Bana kulluk etmeleri için yarattım. Ben onlardan rızık istemiyorum. Ben’i doyurmalarını da istemiyorum. Asıl rızık veren, kâmil kuvvet ve tam iktidar sâhibi olan, Allah Teâlâ’dır.”

(Zâriyât Suresi, 56-58.)

“ Allah çok zengindir. İnsanların yiyip içtikleri ve harcadıkları şeyler O’nun hazînesinden hiçbir şey eksiltmez. O, çok cömerttir, gece-gündüz ardı arkası kesilmez infaklarda bulunur. Yerin ve göklerin yaratılışından beri Allâh’ın infâk ettiklerini bir düşünün! Bunlar, O’nun mülkünden hiçbir şey eksiltmemiştir…”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)

“ Dünyâ hayâtı bir rüyâdan ibârettir. Dünyâda servet sâhibi olmak, rüyâda defîne bulmaya benzer. Dünyâ malı, nesilden nesile aktarılarak dünyâda kalır.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)

Ya Erhamerrahimin, Ya Erhamerrahimin, Ya Erhamerrahimin,  Hz. Muhammed (s.a.v.) ve âline salat eyle,  Allah’ım, her hususta haram ve şüphelilerden kaçınabilmemizi nasîb eyle! İsraf ve cimrilikten kalplerimizi muhâfaza buyur! Lutfettiğin bütün nîmetleri rızâ-yı ilâhîn istikâmetinde kullanarak huzûruna yüzakıyla ve vicdan huzûruyla çıkabilmemizi ihsân eyle! Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...