Hayırlı bir gün – 01-08-2018

“(Rasûlüm!) Söyle: Ey îman eden kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Allah’ın (yarattığı) yeryüzü geniştir. Yalnız sabredenlere, mükâfatları hesapsız ödenecektir.”

Zümer Suresi, 10.


“ Kıyamet günü namaz, sadaka ve hac sâhipleri için tartılar kurulur ve bunlara ecirleri tamı tamına verilir. Belalara uğramış olanlara için ise tartı kurulmaz. Onların ecirleri sağanak hâlinde üstlerine boşaltılır. O kadar ki dünyada belâlardan âfiyet üzere olanlar bela ehlinin mazhar olduğu bu lütuf ve ihsâna imrenerek, dünyada iken bedenlerinin makaslarla doğranmış olmasını temenni ederler.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Tirmizî, Kıyâmet, 58 (2402); Süyûtî, ed-Dürru’l-mensûr, V, 323)


“ Sabrın sonundaki ferec ü ferah kalbe, îmândan gelir. Îmândaki za’f, ümidsizlik ve karın ağrısıdır. Sabır, îmandan baş tâcı bulur. Sabır olmazsa îman da olmaz. Hz.Peygamber buyurdu ki: “Tabîatinde sabır olmayan kimseye Allâh(C.C.) kemâl-i iman vermemiştir.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 4576-78

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle.  Allah’ım! Mihnet düğümleri Seninle çözülür; zorluklar sınırı Seninle aşılır; kurtuluş ferahlığına Seninle kavuşulur! Kudretin karşısında güçlükler kolaylaşmış, lütfunla sebepler sebep oluvermiş, kudretinle kaza ve kaderin cari olmuş ve her şey iraden doğrultusunda gelip geçmiştir. Önemli işler için çağrılan Sensin; musibetlerde sığınılacak Sensin; felaketleri defedecek olan Sensin; sıkıntıları giderecek olan Sensin.  Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...