Hayırlı bir gün – 06-08-2019

“ Sabredenlere, mükâfatları hesapsız ödenecektir.”

Zümer Sûresi 10

“ Sabır üçtür: Musîbetlere karşı sabır, kullukta sabır ve günah işlememekte sabır…”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  (Süyûtî, II, 42; Deylemî, II, 416

“ Sabrın sonundaki ferec ü ferah kalbe, îmândan gelir. Îmândaki za’f, ümidsizlik ve karın ağrısıdır. Sabır, îmandan baş tâcı bulur. Sabır olmazsa îman da olmaz. Hz.Peygamber buyurdu ki: “Tabîatinde sabır olmayan kimseye Allâh(C.C.) kemâl-i iman vermemiştir.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 4576-78

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle ve bize dünyada da, ahirette de iyilik ver, güzellik ver! Allah’ım bizim yolumuzu gül bahçesi gibi güzelleştir, varacağımız yerde Sen bulun, konak yerimiz Sen ol, yürüdüğümüz yol bizi Sana götürsün, sadece cennete değil.! Allah’ım!, ayaklarımızı yolun üzere sabit kıl, kaydırma. Allah’ım!, Senden başka maksudumuz yoktur, başka maksatlara salıverme. Allah’ım!, hakkı hak bilenlerden eyle, Allah’ım! Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan, sabreden ve şükredenlerden eyle!  Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...