Hayırlı bir gün – 07-03-2017

“ Allâh, sadâkat gösterenleri, sadâkatleri sebebiyle mükâfatlandıracaktır…”

Ahzâb Suresi, 24.

“ Mükâfâtın büyüklüğü, belânın şiddetine göredir. Allâh, sevdiği topluluğu belâya uğratır. Kim başına gelene rızâ gösterirse, Allâh ondan hoşnud olur. Kim de rızâ göstermezse, Allâh’ın gazabına uğrar.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) Tirmizî, Zühd, 57/2396; İbn-i Mâce, Fiten, 23

“ Doğruluk, Allah’a bağlılık, onun uğrunda can vermektedir. Aklınızı başınıza alın da, bu hususta yarışa girin. Kur’an-ı Kerim’den “Allah’a verdikleri sözde sadakat gösteren nice erler vardır” ayetini oku.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 19981

Ya Erhamerrahimin, Ya Erhamerrahimin, Ya Erhamerrahimin, Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya salât ve selâm eyle, Allah’ım, her hususta haram ve şüphelilerden kaçınabilmemizi nasîb eyle! İsraf ve cimrilikten kalplerimizi muhâfaza buyur! Lutfettiğin bütün nîmetleri rızâ-yı ilâhîn istikâmetinde kullanarak huzûruna yüzakıyla ve vicdan huzûruyla çıkabilmemizi ihsân eyle! Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...