Hayırlı bir gün – 08-08-2019

“…Sadakalarınızı başa kakmak ve ezâ etmekle boşa çıkarmayın!…”

Bakara Sûresi 264

 

“ Ey Âdemoğlu! (Allâh için) infâk et ki, sana da infâk olunsun!”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  (Buhârî, Tefsîr 11/2, Nafakât 1; Müslim, Zekât 36, 37

“ Mademki ekiyorsun, asıl ekilecek yere ek de, birine karşı yüz bin elde et.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 17652

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım! israf etmemize engel ol; rızkımızı zayi olmaktan koru; malımızı bereketlendirerek çoğalt ve ondan infak (sadaka ve zekat) ettiklerimiz hususunda iyilik etmenin yolunu göster bize. Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...