Hayırlı bir gün – 09-08-2017

“(Rasûlüm!) Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.”

Ankebût Suresi, 45.

“İlk peygamberlerden itibaren halkın hatırında kalan bir söz vardır: Utanmadıktan sonra dilediğini yap!”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Buhârî, Enbiyâ 54, Edeb 78.)

“Utanma arslanlara mahsustur, köpeklere değil.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Mesnevi, T. Mevlevî; 10119

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle, Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyoruz. Ey Allah’ım! bizi amellerin ve ahlakın en iyisine sevk et. Bunların en iyisine Senden başka sevk eden yoktur. Bizi kötü amellerden ve kötü ahlaktan koru. Bunların kötülüklerinden ancak Sen korursun. Ey Allah’ım bize dünyada da hayır ve iyilik ver, ahirette de hayır ver ve bizi cehennem azabından muhafaza eyle. Allah’ım yeterince helalinden vererek bizi haramından koru. Lütfunla ver başkasına muhtaç etme. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...