Hayırlı bir gün – 09-08-2019

“Doğruyu getiren ve onu tasdik edenler var ya, işte kötülükten sakınanlar onlardır.”

Zümer Sûresi 33

“Kul, mahzurlu şeylere düşme endişesiyle sakıncası olmayan bazı şeyleri de terk etmedikçe gerçek muttakîlerin derecesine ulaşamaz.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  (Tirmizî, Kıyâme, 19/2451; İbn-i Mâce, Zühd, 24

“ İşin başı takvadır, Allâh’tan korkmaktır. Din de doğruluktadır. Her iki dünyada da kurtuluş ancak bunlarla olur.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 20664

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyoruz. Ey Allah’ım! bizi amellerin ve ahlakın en iyisine sevk et. Bunların en iyisine Senden başka sevk eden yoktur. Bizi kötü amellerden ve kötü ahlaktan koru. Bunların kötülüklerinden ancak Sen korursun. Kötü amelli ve kötü insanların şerrinden evlatlarımızı emin eyle ve onları koru. Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...