Hayırlı bir gün – 09-09-2019

“…Ey Ehl-i Beyt! Allâh sizden, sâdece günâhı gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor.”

Ahzâb Suresi, 33.

“ Allâh Teâlâ’yı, sizi nîmetleriyle perverde kıldığı için sevin. Beni, Allâh’ı sevdiğiniz için sevin. Ehl-i Beyt’imi de beni sevdiğiniz için sevin!”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  (Tirmizî, Menâkıb, 31/3789.

“ Kötü huylu insanların zahmetlerini çekip sabretmek, bulut gibi halka faydalı olmak gerek. Acınmış ve Allah’ın rahmetine erişmiş ümmetin arasında ol. Ahmet (a.s.)’in sünnetini bırakma, onun emirlerine tamamıyla uy, onun dışına çıkma.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 20884- 85

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve onun tertemiz Ehl-i Beytine salât ve selâm eyle, Ey ortağı, benzeri bulunmayan, pâk, kutsal Rabbimiz! Bize yardım et ve günahlarımızı bağışla. Bize ince, derin mânâlı, tesirli güzel sözler ilham et de, onlarla duâ ederek Sen’in merhametini kazanalım. Ya Rabbi! Duâyı ettiren, bizi Sana yalvartan da Sensin, duâyı kabul eden de Sen. Ümit de, emînlik de, korku da, mehâbet de Senden gelmektedir. Ey söz sultanı! Biz yanlış söyledi isek, Sen düzelt. Her şeyin düzelticisi Sensin. Allah’ım Sen de öyle bir kudret, öyle bir güç var ki, onunla dilediğini, dilediğin şeye çevirirsin. Ey güçlükleri kolaylaştıran Allah’ım! Sen bize dünyada da, ahirette de iyilik ver, güzellik ver!  Ya  Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...