Hayırlı bir gün – 11-07-2019


“Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez.”

A’raf Suresi, 55.

“Sizden herkes, ihtiyaçlarının tamamını Rabbinden istesin, hatta kopan ayakkabı bağına varıncaya kadar istesin.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  ( Tirmizi, Daavat 149

“Cenab-ı Hakk, “Bana dua edin” buyurdu. Ey Müslüman! Duasız ve tazarrusuz olma ki, O’nun muhabbet sütü coşsun.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 5902


Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allâh’ım! Anlayışım kıt, amelim az da olsa dünyevî ve uhrevî ihtiyaçlarımızı Sen’in kapına getiriyor karşılanmasını Sen’den talep ediyoruz. Rahmetine muhtâcız, hâlimizi arz ediyoruz.
Ey işlere hükmedip yerine getiren, kalblerin ihtiyâcını görüp şifâyâb kılan Rabbimiz! Denizlerin aralarını ayırdığın gibi bizimle cehennem azâbının arasını da ayırmanı, helâke dâvetten, kabir azâbından korumanı diliyoruz. Allâh’ım! İslâm aleminin ve yurdumuzun üzerindeki kara bulutları dağıtmanı, bozguncuların oyunlarını bozmanı diliyoruz. Kardeşlerin arasına ünsiyet ver Rabbim. Allâh’ım! Bu bizim duâmızdır. Bunu fazl u kereminle kabûl etmek Sana kalmıştır. Bu, bizim gayretimizdir, dayanağımız Sen’sin. Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...