Hayırlı bir gün – 11-09-2017

“ Sen öğüt verip hatırlat. Çünkü hatırlatmak, mü’minlere fayda verir.”

Zâriyât Suresi, 55

” Din, nasihatten ibârettir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Müslim, İman 95)

“Yolcu, kendine gel, kendine… vakit geçti, ömür güneşi kuyuya doğruldu.
Bu iki günceğizinde olsun, kuvvetin varken kocalığını Hak yoluna sarf et.
Elinde kalan şu kadarcık tohumu olsun ek de bu iki anlık müddetten uzun bir ömür bitsin.
Bu aydın çırağ sönmeden kendine gel de hemen fitilini düzelt, yağını tazele.
Yarın yaparım deme. Nice yarınlar geçti.Ekin zamanı tamamıyla geçmesin ,agâh ol!”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Mesnevî, T.Mevlevî: 1265-69

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle, Cenâb-ı Hak, cümlemize, Kur’ân-ı Kerîm ve hadîs-i şerîflerden gereken ibreti alarak hayâtımızı rızâsına muvâfık bir şekilde tanzîm edebilmeyi nasîb eylesin! İslâm’ı evvelâ en güzel şekilde öğrenip yaşamayı, sonra da diğer insanlara hikmet ve güzel öğütle anlatabilmeyi lutfeylesin! Ahlâksızlığın ve edepsizliğin toplumumuzda yayılmasına fırsat vermesin. Bizleri ve nesillerimizi îmansızlık ve ahlâksızlık bataklığından muhâfaza buyursun! Âmin…

Paylaşabilirsiniz...