Hayırlı bir gün – 12-07-2017

“…’Kim bir kimseyi bir kimseye veya yeryüzünde bozgunculuğa karşılık olmadan öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu diriltirse (ölümden kurtarırsa) bütün insanları diriltmiş gibi olur’. …”

Maide Suresi, 32

“İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (İbn-i Hacer, el-Metâlibu’l-Âliye, I, 264)

“ Cuma namazını kılmak, namazı cemaatle kılmak, halka iyilik yapmalarını ve Hakk’ın emirlerini yerine getirmelerini buyurmak, kötülükten sakınmak şarttır. Kötü huylu insanların zahmetlerini çekip sabretmek, bulut gibi halka faydalı olmak gerek. Acınmış ve Allah’ın rahmetine erişmiş ümmetin arasında ol. Ahmet’in (a.s.) sünnetini bırakma, onun emirlerine tamamıyla uy, onun dışına çıkma. Babacığım! İnsanların hayırlısı, insanlara faydası dokunandır. Taş değilsen, taşla, kesekle neden arkadaş oluyorsun?”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 20883-86

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım, lütfunla tüm kötülükleri bizden uzaklaştır; kereminle bizi ıslah et; ihsanınla bizi tedavi et; rahmetinin gölgesine al bizi; rızanla kuşat bizi; işler karıştığı zaman en doğrusunu bulmaya, ameller benzeştiği zaman en temizini yapmaya, yollar çeliştiği zaman en beğenilmişini seçmeye muvaffak et bizi. Âmin, Ya Rabbe’l-âlemin.

Paylaşabilirsiniz...