Hayırlı bir gün – 12-10-2019

“ Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya yeltenmişti de Allah, onların ellerini sizden çekmişti. Allah’a karşı gelmekten sakının. Müminler yalnızca Allah’a güvenip tevekkül etsinler. ”

Maide Suresi 11.

“ Müminler, bir binanın yapı taşları gibidir. Onlar, birbirlerinin hayata tutunmasını temin ederler.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  (Buhârî, Salât, 88; Müslim, Birr ve Sıla

“Sen bir cefâda bulunursan, noksandan, hatâdan kurtulup kemâle, olgunluğa yönelmeni isteyerek, senin kulağını çeker, yâni Allâh terbiye için sana bir dert, bir belâ verir. Hakk yolunda okuduğun virdi, çektiğin tesbîhi terk edince zahmete, sıkıntıya düşersin, sana sebebi bilinmeyen bir iç sıkıntısı gelir, çatar. Bu sebepsiz üzüntü, bu iç sıkıntısı bir çeşit ihtardır. Bir çeşit terbiyedir. Devam ede geldiğin virdini bırakma, eski ahdini bozma demektir.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 8079-80-81-82

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Ya Rabbi! Müslümanlara ve İslama yardım et!  İçerdeki ve dışarıdaki düşmanlarımıza karşı bizleri daima duyarlı ve uyanık eyle. Bu hususta bizlere, güç kuvvet, sabır ve metanet, birlik ve beraberlik ihsan eyle! Cennet vatanımızın bizlere ebedi yurt kalması için hayatlarını feda eden, canlarıyla aziz vatanımıza siper olan, kanlarıyla vatanımızın tapusunu yazan, ecdadımıza ve şehitlerimize gani gani rahmet eyle! Şehitlerimizin Kederli Babalarına, Analarına, Eşlerine, Çocuklarına, Kardeşlerine Sabırlar ver Allah’ım!

Allâh’ım! Ülkemize dirlik düzenlik, milletimize birlik beraberlik, yöneticilerimize dirayet ve feraset, yönetimimize istikrar ve istikamet ihsan eyle! Halkımızı mutlu ve umutlu eyle! Onların huzurunu kaçırmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi! Ya erhamerrahimin, Âmin….

 

Paylaşabilirsiniz...