Hayırlı bir gün – 12-12-2019

“ İnsan hayrı istediği kadar şerri de ister. İnsan pek acelecidir!”

İsrâ Suresi: 11.

“ Mü’min kulun durumu ne kadar hayrete şayandır. Onun her işi hayırdır. Böylesi bir özellik sâdece mü’minde vardır. Ona bir iyilik gelirse şükreder, onun için hayırlı olur. Eğer bir musîbet dokunursa sabreder, yine onun için hayırlı olur.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Müslim, Zühd, 64)

“ İster yavaş gitsin, ister acele edip koşsun, arayan elbette aradığını bulur. Ey Hak yoluna düşen kişi, isteğine iki elinle sarıl! Çünkü istek, iyi bir kılavuzdur. Topal da olsan, sakat da olsan, uyuklasan, hattâ kusurlu da olsan, yine O’nun yolunda ol, O’na doğru sürün, O’nu, yâni Allâh’ı ara! Allah yolunda sürüne sürüne çevgen önündeki bir top gibi O’na doğru koş! Bâzen söz söyleyerek, bâzen susarak, bâzen koklayarak her taraftan O Hakîkat Pâdişâhı’nın feyz kokusunu almaya çalış!”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi -8692-93-94-95

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle ve bizi hasetten kurtar; günahlardan koru; haramlardan geri durdur; Sana karşı gelmeye cüretlendirme; tutkumuz Sen olasın; Senden gelen her şeye rıza gösterelim. Rızk, ihsan ve nimet olarak bize verdiğin şeyleri bereketli ve kutlu kıl. Tüm hallerimizde bizi her türlü kötülükten koru; ayıplarımızı kimseye açma; bizi kendi korumana al, kimse bize zarar veremesin. Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...