Hayırlı bir gün 13-07-2020

“Boş kaldın mı hemen işe koyul ve yalnız Rabbine yönel.”

İnşirah Suresi, 7-8.

“ Amellerin Allah Teâlâ’ya en sevimli olanı, az da olsa devamlı yapılanıdır.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Müslim, Müsâfirîn, 218; Ahmed, VI, 61)

“ Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.” âyetini oku ve anla ki, Dünya’dan maksûd olan ibâdetten başka birşey değildir.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 10661

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve onun tertemiz Ehl-i Beytine salât ve selâm eyle. ve imanımızı en kâmil iman, yakinimizi en üstün yakin kıl; niyetimizi niyetlerin, amelimizi amellerin en güzeline ulaştır. Bize kötü bir niyetle yaklaşanın kötülüğünü bizden geri çevir; hilesini bizden uzaklaştır; şerrini bizden defet; tuzağına kendisini düşür. Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...