Hayırlı bir gün – 13-09-2017

“Her kim de benim zikrimden (Kur’an’dan) yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz.”

Taha Suresi, 124

“Allah’ı anmaksızın çok konuşmayın. Allah’ın zikri dışında çok söz söylemek, kalbi katılaştırır. Katı kalpli olanların ise, Allah’dan en uzak kimseler olduğu kesindir.”

Hz. Muhammed (s.a.v.) (Tirmizî, Zühd 62)

“Hakk yolunda okuduğun virdi, çektiğin tesbihi, terk edince, zahmete sıkıntıya düşersin. Sana sebebi bilinmeyen bir iç sıkıntısı bir darlık gelir gönlüne düşer. Bu sebepsiz üzüntü, bu iç sıkıntısı, sana bir çeşit ihtardır. Bir çeşit seni terbiyedir. Devam ede geldiğin virdini bırakma, eski ahdini bozma, dikkat et demektir.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî:8080

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle, Allâh’ım, bizi, Sana şükreden, Sana itaat eden ve Seni zikreden bir kul eyle. Rabbim, tevbemizi kabul buyur, bizi günahlarımızdan arındır, duâmızı kabul et, hüccetimizi sağlam yap, kalbimizi Sana yönelt, dilimizi düzelt, gönlümüzü nûrunla aydınlat. Âmîn…

Paylaşabilirsiniz...