Hayırlı bir gün – 14-08-2017

“Kim izzet ve şeref istiyor idiyse, bilsin ki, izzet ve şerefin hepsi Allah’ındır. O’na ancak güzel sözler yükselir (ulaşır). Onları da Allah’a amel-i sâlih ulaştırır. Kötülüklerle tuzak kuranlara gelince, onlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzağı bozulur.”

Fatır Suresi, 10

” Kim Allah Teâlâ Hazretleriʼnin rızâsı için bir derece tevâzû gösterirse (alçak gönüllü olursa), Allah onu bu sebeple bir derece yükseltir. Kim de Allâh’a bir derece kibirde bulunursa, Allah da onu bu sebeple bir derece alçaltır, böylece onu esfel-i sâfilîne (aşağıların aşağısına) atar.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)İbn-i Mâce, Zühd, 16

“Bin bahar gelip geçse taşın yeşermesi ne mümkün. Kabahat baharda değil senin kibirle taşlaşmış gönlünde. Sen toprak gibi alçak gönüllü olmaya bak. Gör o zaman o gönül toprağından nasıl renk renk güller açılıyor, baharlar yeşeriyor.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Mesnevî 1/1983

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle ve işlerimizi zorluktan, amellerimizi gösterişten, bizi kinden, nefretten, hasetten muhafaza eyle. Riyalıktan, kibirden, öfkeden, şehvetten ve şeytanın tuzaklarından muhafaza eyle. Hiç kuşku yok, Sen büyük lütuf sahibisin; Sen cömertsin, kerem sahibisin. Allah’ım, sevmiş olduğun kullarının tevâzû, yokluk ve hiçlikle yücelmiş gönül iklîmlerinden kalplerimize hisseler ihsân eyle Ya erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...