Hayırlı bir gün – 16-02-2017

“Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve mükâfatlarını, elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz.”

Nahl Suresi, 97.

“Kıyamet gününde mü’min kulun terazisinde güzel ahlâktan daha ağır bir şey bulunmaz. Allah Teâlâ çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyen kimseden nefret eder.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Tirmizî, Birr 61)

“Zamanede sana üç arkadaş vardır ki biri vefâkar, ikisi gaddardır. Vefasız ve gaddar olan iki şeyin biri: Dost görünenler, diğeri mal ve eşyadır. Vefâlı olan üçüncüsü ise âmâl-i hasenedir, iyi işlerdir. Mal; evden, dışarı çıkıp seninle beraber gelmez. Yâr gelir amma kabrin kenârına kadar gelir. Ecel günü gelip sana çatınca yarin, ahbâbın hâl diliyle der ki: Sana buraya kadar yoldaşım, bundan ötesine gidemem. Kabrinin üstünde bir müddet dururum. Âmelin ise vefâkârdır, onlara sarıl ki onlar; kabir çukuruna kadar seninle gelirler.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 17209- 15114

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım, iyilikleri yok edecek, bereketleri götürecek amellerden uzaklaştır bizi. Çirkin kötülüklerden ve rüsvay edici günahlardan sakınmayı kalbimize ilham eyle. Bizi, ancak Senin yardımınla elde edebileceğimiz şeyle uğraştırarak hoşnutluğunu kazanabileceğimiz şeylerden alıkoyma. Katındakinden mahrum eden, Sana kavuşturacak vesileyi aramaya engel olan ve Sana yakınlaşmayı unutturan alçak dünyanın sevgisini kalbimizden sök at. Gece ve gündüz Seninle baş başa kalıp râz-u niyaz etmeyi bizim için süsle (bu işin güzelliğini bizim için aşikâr eyle). Bize, bizi azabından korkmaya yaklaştıracak, yasaklarını irtikâp etmekten alıkoyacak ve büyük günahların esaretinden kurtaracak bir koruyucu güç ver.

Sana karşı gelme pisliğinden temizle bizi; suçlar pasını gider bizden; afiyet gömleğini eğnimize giydir; bol nimetlerinle bizi bürü ve lütuf ve fazlını bizim için aşikâr eyle. İşlerimizi yoluna koyarak, yönümüzü doğrultarak bize yardımcı ol. Bizi iyi niyetli olmaya, beğenilen sözler söylemeye ve güzel işler yapmaya muvaffak eyle. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...