Hayırlı bir gün – 15-02-2020

“ Sadaka vermekte gönülden davranan müminlere dil uzatan ve ancak ellerinden geldiği kadar verebilenlerle alay eden kimselerle Allah alay etmiştir. Onlara can yakıcı azap vardır.”

Tevbe Suresi, 79.

“ Ey âdemoğlu! İhtiyacından fazla olan malını sadaka olarak vermen senin için iyi; vermemen kötüdür. İhtiyacına yetecek kadarını elinde tutmandan dolayı ayıplanmazsın. İyiliğe, geçimini üstlendiklerinden başla. Veren el, alan elden üstündür (unutma).”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Ahmed İbni Hanbel, Müsned, III, 424)

“ Ey talib gel. Fakirler sehavete muhtaç oldukları gibi cömerdlik de fukaraya muhtaçdır. Güzeller saf ve parlak ayna aradıkları gibi cömerdlik de fakir ve zaif kimseler ister. Güzellerin yüzü aynada güzel görünür. İn’am ve ihsân cemâli de fakir ile peydâ olur. Bundan dolayı Cenâb-ı Hakk “Duhâ” sûresinde Yâ Muhammed; fakiri reddetme” buyurdu. ”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 2745-48

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım, bizi üstlendiğimiz görevleri layıkıyla yerine getirmeye muvaffak et; bize gerçek hidayeti merhamet et; zenginlikle azdırma bizi; güzel bir yaşantı nasip et bize; yaşantımızı zorluklarla dolu bir yaşantı kılma ve duamızı geri çevirme. Allah’ım, israf etmemize engel ol; rızkımızı zayi olmaktan koru; malımızı bereketlendirerek çoğalt ve ondan infak ettiklerimiz hususunda iyilik etmenin yolunu göster bize. Allah’ım, para kazanmanın zorluklarına karşı bize yet; hesaba katmadığımız, sanmadığımız yollardan rızkımızı ver; rızk peşinde koşarak ibadetinden geri kalmayalım, geçimimizi sağlamak için vebal altına girmeyelim. Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...