Hayırlı bir gün – 15-06-2020

“İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur.”

Fussilet Suresi, 34.

“Hayırlar içerisinde sevabı en süratli olanı, iyilik yapmak ve akraba ziyaretinde bulunmaktır Şerler içerisinde cezası en süratli olanı ise, zulmetmek ve akrabalarla alakayı kesmektir”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Münziri, Et-Terğib vet-Terhib, 3, 343)

“ Düşmanın bile olsa ona bağış yapman iyidir. Çünkü bu bağışın yüzünden düşman bile insana dost olur; Dost olmasa bile hiç değilse kini, düşmanlığı azalır. Çünkü bağışta, iyilikte bulunmak adeta kinin merhemidir.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 6099-6100

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve onun tertemiz Ehl-i Beytine salât ve selâm eyle. Rabbimiz Affede affede ilâhî affa lâyık hâle gelmeyi ve insanlığın dâimâ iyilik, güzellik ve hayrını gördüğü sâlih mü’minlerden olmayı hepimize müyesser kılsın! Evliyâullâh’ın güzel hâllerinden hisse alarak Hakk’a yakınlığın hazzını gönüllerimizin tükenmez hazînesi eylesin!.. Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...