Hayırlı bir gün 15-09-2020

“Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan, insanın apaçık düşmanıdır.”

İsrâ Suresi, 53.

“ Allah Teâlâ, bana farzların ikâmesini emrettiği gibi, insanlara lutuf ve merhametle muâmele edip yumuşak söz söyleyerek onların kalpleri arasında muhabbet filizleri yeşertmemi de emretti.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, I, 59/1695)

“Kalp, yalan sözden mutmain olmaz, inanacağı gelmez. Su ile karışmış yağ, ziyayı artırmaz. Doğru söz, kalbi rahatlandırır. Doğruluklar, gönül tuzağının dâneleridir.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 6682-83

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve onun tertemiz Ehl-i Beytine salât ve selâm eyle. Allah’ım, katından olan afiyet elbisesini giydir bize; afiyetine bürü bizi; afiyetinle koru bizi; afiyetinle ikram et bize; afiyetinle zengin et bizi; afiyetinle bağışta bulun bize; afiyetini ver bize; afiyetini döşe bizim için; afiyetini hakkımızda salih kıl; dünya ve ahirette afiyetini ayırma bizden.

Allah’ım, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve âline salat eyle ve Dinimiz ve bedenimizde sıhhat, emniyet ve selamet, kalbimizde basiret, işlerimizde ilerleme, Senin için haşyet, Senden korkma, bize emrettiğin itaatleri yerine getirme, nehyettiğin günahlardan sakınma nimetleriyle lütufta bulun bize. Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...