Hayırlı bir gün 16-09-2020

“Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı (hayır) kendine, yapacağı (şer) de kendinedir…”

Bakara Suresi, 286.

“ Yedi şey gelip çatmadan iyi işler yapmaya bakın. Yoksa siz insana görevlerini unutturan fakirlikten, azdıran zenginlikten, halsiz bırakan hastalıktan, bunaklaştıran ihtiyarlıktan, ansızın yakalayan ölümden, gelmesi beklenen şeylerin en fenası deccâlden, belâsı daha büyük ve daha acı olan kıyametten başka bir şey mi gözlüyorsunuz?”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Tirmizî, Zühd 3)

“Kanaatten hiç kimse canından olmadı. Hırs ile de hiç kimse sultan olmadı.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 18559

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve onun tertemiz Ehl-i Beytine salât ve selâm eyle ve Sana kulluk vazifesini yerine getirmekle ahiretimiz için çalışma isteği ver bize. Kulluğumuzun içtenliğine kalbimiz tanık olsun; bize galip olan durum dünyaya meyilsizlik olsun; iyi işleri şevkle yapalım; cezalarının korkusuyla kötü işlere yaklaşmayalım. Ve bize bir nur ver ki, insanlar arasında onunla yürüyelim; karanlıklarda onunla yolumuzu bulalım; hak ile batıl birbirine karıştığında, şüpheye düştüğümüzde onunla aydınlanalım.

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle ve kendisine ulaşmak için Sana yalvardığımız şeyin (cennetin) tadını ve kendisinden korunmak için Sana sığındığımız şeyin (cehennemin) tasasını duyuyormuşçasına, ödüllendirilme sevincinin özlemini ve cezalandırılma üzüntüsünün korkusunu ver bize.

Allah’ım, hiç kuşkusuz, Sen, dünyamız için de, ahiretimiz için de yararlı olanı biliyorsun. O halde, ihtiyaçlarımız hususunda lütufkâr ol bize. Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...