Hayırlı bir gün – 18-07-2017

“Yine onlar (o mü’minler) ki, emanetlerine ve ahidlerine riâyet ederler”

Müminun Suresi, 8.

“Müslüman, dilinden ve elinden müslümanların güvende olduğu, Mü’min de insanların malları ve canları hususunda kendisine güvendiği kişidir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Tirmizi, İman, 12)

“Hakk dostları ile sohbet halis altın gibi kıymetlidir. Sen bu değerli şeyi, nasıl oluyor da, onun kıymetini bilmeyen hain, riyakar kişilere, kalpazanlara emanet ediyorsun? Sen Allâh’ın huyu ile huylan da, sana verilen emanetler eksilmeden kalsın ve kaybolmaktan kurtulsun.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî:21823

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle, Allah’ım! Bize korkundan öyle bir pay ayır ki, bu, sana karşı işlenecek günahlarla bizim aramızda bir engel olsun. İtaatinden öyle bir nasip ver ki, o bizi cennete ulaştırsın. Yakîninden öyle bir hisse lütfet ki, dünyevi musibetlere tahammül kolaylaşsın. Allah’ım, sağ olduğumuz müddetçe kulaklarımızdan, gözlerimizden, kuvvetimizden istifade etmemizi nasip et. Bize merhametli olmayanı bize musallat etme. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...