Hayırlı bir gün – 18-07-2019

“De ki: “Yaratıkların şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, hased ettiği zaman hasedcilerin şerrinden, tan yerini ağartan Rabbe sığınırım.””

Felak Suresi, 1-5.

“ Haset etmekten sakının. Zira, ateşin odunu (veya otları) yiyip bitirdiği gibi haset de iyilikleri yer bitirir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  ( Ebû Dâvûd, Edep 44

“Ey hasedçi! Aklını başına al da, sen de bir olgunluk, bir kemâl, bir yücelik elde et!.. Böylece başkalarının olgunluğunu kıskanmayarak; kendini gam ve kederin pençesinden kurtar!

Allâh’tan, hasedden kurtulmayı, hasedi gidermesini niyâz et de, Allâh; seni bu bedenden, yâni hasedçilik huyundan kurtarsın!

Sana içten içe bir oyalanma, bir gönül meşgûliyeti versin de, bundan sonra dışarıdaki insanlarla uğraşmaktan ve herkesin ayıbını görmekten seni çekip kurtarsın!”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Mesnevî Şefik Can c.4, 2680-2682

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle ve bizi hasetten kurtar; günahlardan koru; haramlardan geri durdur; Sana karşı gelmeye cüretlendirme; tutkumuz Sen olasın; Senden gelen her şeye rıza gösterelim. Rızk, ihsan ve nimet olarak bize verdiğin şeyleri bereketli ve kutlu kıl. Tüm hallerimizde bizi her türlü kötülükten koru; ayıplarımızı kimseye açma; bizi kendi korumana al, kimse bize zarar veremesin. Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...