Hayırlı bir gün – 19-05-2020

“Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.”

Kadr Suresi: 1-5.

“ Kadir gecesini, fazîlet ve kudsiyetine inanarak ve sevâbını yalnız Allâh’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Buhârî, Îmân 25-35, Leyletü’l-kadr 1; Müslim, Müsâfirîn 173-176)

“Allâh(C.C.) geceler arasında gizli kadir gecesi gibidir. Böyle olması da rûhun her geceyi tecrübe etmesi, tâat ve ibâdatla geçirmesi içindir. Ey genç! Ne bütün geceler kadirdir, ne bütün geceler ondan hâlidir.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 6873-74

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve onun tertemiz Ehl-i Beytine salât ve selâm eyle. Allah’ım, Muhakkak biz Senden dünya ve ahiret hususunda afiyet isteriz. Allah’ım, şüphesiz ki biz Senden af, dinimiz ve dünyamız, ailemiz ve malımız hususunda da afiyet isteriz. Allah’ım, Ayıplarımızı ört, korkularımızı emniyete çevir. Allah’ım, Bizi önümüzden ve arkamızdan, sağımızdan ve solumuzdan, bir de üstümüzden koru. Altımızdan helak edilmemizden de sana sığınırız. “Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni.” Allah’ım Sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affet.
Allah’ım, bu mübarek günün ve günlerin hürmetine, mazlum Müslümanların yar ve yardımcısı ol, Onların kurtuluşuna bu günleri vesile eyle Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...