Hayırlı bir gün – 20-09-2019

“…İyilik ve takvâda yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın!..”

Mâide Suresi, 2.

“Cemaatte rahmet, ayrılıkta azap vardır.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  (Münâvî, III, 470.

“Âlemde halka imdat eden bir takım arslan adamlar vardır ki, mazlumların feryat ve istimdatlarını işitince, onların yardımlarına koşarlar. Zulüm görenlerin feryadını, onlar her yerden işitirler ve Hakk’ın rahmeti gibi o tarafa koşarlar. Dünya bozukluklarının direkleri, gizli hastalıkların hekimleri olan o zevat-ı kiram… Şefkat ve rahmetten ibarettirler. Hakk gibi illetsiz ve rüşvetsizdirler. Bunlardan birine, “Bu yardımı niçin yapıyorsun?” diye sorsan; o, “Mazlumun gam ve kederi ve biçareliği için” cevabını verir.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi – 5880 – 84

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve onun tertemiz Ehl-i Beytine salât ve selâm eyle. Allah’ım, hayrı işlemeye, şerri terketmeye, nimetlere şükretmeye, sünnetlere uymaya, bid’atlerden kaçınmaya, marufu (iyiliği) emretmeye, münkerden (kötülükten) sakındırmaya, batılı kınayıp horlamaya, hakkı destekleyip yüceltmeye, yolunu şaşırmışa doğruyu göstermeye, güçsüze yardımcı olmaya, mağdurun imdadına koşmaya bizi muvaffak et. Ya  Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...