Hayırlı bir gün – 22-07-2017

“Allah’ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan kim daha zalimdir. Böyleleri oralara (eğer girerlerse) ancak korka korka girebilmelidirler. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır.”

Bakara Suresi 114.

“ Mü’minlerin; birbirlerine acımakta, birbirlerini sevmekte ve birbirlerine şefkat göstermekte bir vücut gibi olduklarını görürsün. Bu vücudun herhangi bir uzvu muzdarip olduğu takdirde; diğer kısımlarının da uykuları kaçar, ateşler içinde onun ıstırabını duyarlar.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Birr, 66)

“ Başa gelen büyük felâketlerle insanlar imtihan edildikleri zaman, yeryüzündeki, gökyüzündeki bütün zerreler Allâh’ın orduları olurlar da onun emrini, buyruğunu yerine getirirler.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Mesnevî, Şefik Can, 4. Cilt, 783

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım! İslâm âlemine birlik, dirlik ve muzafferiyet ihsân eyle. Filistinli kardeşlerimizin şehadetlerini Müslümanların ve insanlığın uyanmasına vesile eyle Allah’ım! Annelerinin kucağında, beşiklerinde hunharca katledilen Filistinli bebekleri, insanlık aleminin ayağa kalkan ve isyan eden vicdanı eyle Allah’ım! Ey imdat isteyenlerin yardımcısı ! Kâfirlerin, zalimlerin, katillerin, zulmü ve katliamı altında ki kardeşlerimizin imdadına yetiş. Zalimin ve kafirin zulmü altında olan mazlumlara nusretini gönder Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...