Hayırlı bir gün 22-09-2020

“Hakkında bilgin olmayan şeyin peşine düşme, çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi de yaptığından sorumludur.”

İsra Suresi, 36.


“ Her duyduğunu başkasına aktarmak, kişiye yalan olarak yeter.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Müslim, Mukaddime,)


“ Edepsizin zararı, yalnız kendisine dokunmaz; belki bütün afaka ateş vermiş olur.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 80

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle ve bizi, nimete boğduğun zaman Seni anmayı unutanlardan, imtihan ettiğin zaman ihsanından gaflet edenlerden kılma. Refahta veya sıkıntıda, zorlukta veya kolaylıkta, afiyette veya belada, nimette veya mihnette, bollukta veya kıtlıkta, yoksullukta veya zenginlikte, hangi durumda olursak olalım, geciktiği için duasına icabet etmenden ümidini kesenlerden etme bizi.

Allah’ım, müşrikleri müşriklerle uğraştırarak müslümanların sınırlarına saldırmalarına; sayılarını, güçlerini azaltarak müslümanların zayıflamalarına ve tefrikaya düşürerek müslümanlara yüklenmelerine engel ol. Allah’ım, kalplerinden güveni, bedenlerinden gücü al götür. Dikkatlerini dağıtarak entrika üretmelerine, hile yapmalarına engel ol. Allah’ım, Dostlarına dost eyle bizi. Hakkı Hakk, batılı batıl göster bize ve müslümanlara basiret ver.

Allah’ım! Hz. Muhammed (s.a.v.) ve âline salat eyle ve bizi bu günümüzde, bu gecemizde ve bütün günlerimizde hayrı işlemeye, şerri terketmeye, nimetlere şükretmeye, sünnetlere uymaya, bid’atlerden kaçınmaya, marufu (iyiliği) emretmeye, münkerden (kötülükten) sakındırmaya, batılı kınayıp horlamaya, hakkı destekleyip yüceltmeye, yolunu şaşırmışa doğruyu göstermeye, güçsüze yardımcı olmaya, mağdurun imdadına koşmaya muvaffak et.

Rabbimiz! Bizleri Sana layık kul, Peygamber Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem-‘e layık ümmet eyle!  Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...