Hayırlı bir gün – 22-11-2019

“Allah’a ve âhiret gününe iman edip sâlih amel işleyen kimselerin Rabbleri katında büyük ecirleri vardır. Onlar için korku yoktur, onlar mahzûn da olmazlar.”

Bakara Suresi, 62.

“Hiçbir kul, kıyamet günü ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne yaptığından, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından sorulmadıkça bir adım dahî atamaz”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  (Tirmizî, Kıyamet, 1/2417

“Zamanede sana üç arkadaş vardır ki biri vefâkar, ikisi gaddardır. Vefasız ve gaddar olan iki şeyin biri: Dost görünenler, diğeri mal ve eşyadır. Vefâlı olan üçüncüsü ise âmâl-i hasenedir, iyi işlerdir. Mal; evden, dışarı çıkıp seninle beraber gelmez. Yâr gelir amma kabrin kenârına kadar gelir. Ecel günü gelip sana çatınca yarin, ahbâbın hâl diliyle der ki: Sana buraya kadar yoldaşım, bundan ötesine gidemem. Kabrinin üstünde bir müddet dururum. Âmelin ise vefâkârdır, onlara sarıl ki onlar; kabir çukuruna kadar seninle gelirler.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi -17209- 15114

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım, iyilikleri yok edecek, bereketleri götürecek amellerden uzaklaştır bizi. Çirkin kötülüklerden ve rüsvay edici günahlardan sakınmayı kalbimize ilham eyle. Bizi, ancak Senin yardımınla elde edebileceğimiz şeyle uğraştırarak hoşnutluğunu kazanabileceğimiz şeylerden alıkoyma. Katındakinden mahrum eden, Sana kavuşturacak vesileyi aramaya engel olan ve Sana yakınlaşmayı unutturan alçak dünyanın sevgisini kalbimizden sök at. Gece ve gündüz Seninle baş başa kalıp râz-u niyaz etmeyi bizim için süsle (bu işin güzelliğini bizim için aşikâr eyle). Bize, bizi azabından korkmaya yaklaştıracak, yasaklarını irtikâp etmekten alıkoyacak ve büyük günahların esaretinden kurtaracak bir koruyucu güç ver.

Sana karşı gelme pisliğinden temizle bizi; suçlar pasını gider bizden; afiyet gömleğini eğnimize giydir; bol nimetlerinle bizi bürü ve lütuf ve fazlını bizim için aşikâr eyle. İşlerimizi yoluna koyarak, yönümüzü doğrultarak bize yardımcı ol. Bizi iyi niyetli olmaya, beğenilen sözler söylemeye ve güzel işler yapmaya muvaffak eyle. Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...