Hayırlı bir gün 24-07-2020

“…Allâh’ı zikretmek; elbette en büyük (ibâdet)’tir…”

Ankebût Suresi, 45.

“Allâh’ı zikreden kimseyle zikretmeyenin misâli, diri ile ölü gibidir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Buhârî, Deavât, 66)

“Allâh’ı zikretmek, tertemiz bir haldir. O tertemiz hâl gelince, temizlik erişince; pis hâl, pislik yükünü toplar, dengini bağlar, dışarı çıkar gider. Zıtlar zıtlardan kaçar. Nasıl ki güneş doğunca gece dayanamaz, kaçar gider! Allâh’ın tertemiz adı, ağza gelince, yâni zikir başlayınca, ne pislik kalır, ne de gam ve keder.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 7916-18

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve onun tertemiz Ehl-i Beytine salât ve selâm eyle. Allah’ım, hayatımı her türlü hayrın artmasına, ölümümü her türlü kötülükten kurtuluşa vesile kıl. Allah’ım korkmayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden Sana sığınırım. Allah’ım, bizleri hidayette olan ve hidayete ulaştıranlardan eyle. Boşa geçen ömürden, cimrilikten, fakirlikten Sana sığınırım. Sana ibadet etmede, Sana şükretmede, Seni zikretmede bizlere yardımcı ol. Allah’ım Sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affet. Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...