Hayırlı bir gün 24-08-2020

“…(Ey mü’minler! Âhiret için) azık edinin! Bilin ki azığın en hayırlısı, takvâ azığıdır. Ey akıl sahipleri! Bana karşı takvâ sahibi olun!”

Bakara Suresi, 197.

“Allah korkusu, her hikmetin başıdır; günah ihtimâli olan şeylerden sakınma (vera’) ise, amellerin en efendisidir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Ebû Nuaym, Hilye, II, 387)

“La tehaf! Yani “korkma” hitabını işitince, ne denizden kork, ne de onun dalgasından ve köpüğünden çekin. Mademki, Allah sana korku vermiştir, o korkuyu “La tehaf” emri bil. O, mademki sana tabak vermiştir, şüphe etme ki, ekmeği de gönderecektir. Asıl korku, korkusu olmayan “Hikmetin başı, Allah korkusudur” nüktesini bilmeyen kimse içindir. Gam ve gussa, Hakk kapısında dönüp dolaşmayan ve oraya iltica etmeyen bedbaht içindir.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 8219-21

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve onun tertemiz Ehl-i Beytine salât ve selâm eyle. Allah’ım, Sana ibadette yararlanacağımız sıhhat, dünyaya meyilsizlikte faydalanacağımız boş vakit, amele dönüştüreceğimiz ilim ve itidalli olmamızı sağlayacak takva ver bize. Allah’ım, kalbimizi sevgin için boşalt; zikrinle meşgul et; korkun ve haşyetinle ona hayat ver; özleminle ona güç ver; onu Sana itaat etmeye istekli kıl; yolların Sana göre en sevimlisinde yürüt onu ve hayatımız boyunca katındakini arzu etmekle ona boyun eğdir.

Allah’ım, Takvayı, (ahiret yolculuğu için) dünyadan edinecek azığımız kıl; yolculuğumuzu rahmetine doğru gerçekleştir; hoşnutluğuna girmeyi nasip et bize; yerimizi cennetinde kıl; kaçışımızı Sana doğru kıl; katındakini sevdir bize; kalbimizi kötü insanlardan ürküt; Seninle, dostlarınla ve Sana itaat edenlerle ünsiyeti ihsan et bize. Facir ve kâfirin minneti altında bırakma bizi; onların bize bir ihsanı olsun isteme; bizi onlara muhtaç etme. Gönlümüzün rahatlığını, yalnızlığımızın giderilmesini, zenginliğimizi ve ihtiyaçlarımızın karşılanmasını Seninle ve iyi kullarının vasıtasıyla kıl. Ya Erhamerrahimin…  Âmin…

Paylaşabilirsiniz...