Hayırlı bir gün – 25-01-2019

“ Ey iman edenler! Başınıza gelecek her şeye sabretmekle ve namaz kılmakla Allah’tan yardım isteyin. Allah sabredenlerle beraberdir. ”

Bakara Suresi, 153.

“ Sabır üçtür: Musîbetlere karşı sabır, kullukta sabır ve günah işlememekte sabır…”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) ( Süyûtî, II, 42; Deylemî, II, 416)

“ Allâh; “Sabrediniz.” diye buyurdu. Bir istek olmalı ki, ondan yüz çeviresiniz. Ey Hakk yolcusu, sen de sabretmek zahmetine düşmedikçe, o zahmete katlanmadıkça, karşılığında bir hayır ve mükafaat elde edemezsin. Ne hoştur o şart, ne güzeldir o gönüller açan, canlara can katan karşılık.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Mesnevi, T. Mevlevî 16761-65

Allah’ım, nebilerin sonuncusu, resullerin efendisi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ve onun tertemiz Ehl-i Beytine salat ve selam eyle; bizi, çoluk çocuğumuzu, kardeşlerimizi ve tüm mü’min erkek ve kadınları sığındığımız şeylerden koru. Korkusundan, Senden güvence dilediğimiz şeylerden bize güvence ver; dualarımızı işit; gaflet ettiklerimizi bize ver; unuttuklarımızı bizim için koru ve böylece bizi salihlerin derecelerine, mü’minlerin mertebelerine ulaştır. Ya Rabbi, bizi sabreden ve şükredenlerden eyle! Âmin ya Rabbe’l-âlemin.

Paylaşabilirsiniz...